Nové přepravní podmínky společnosti Travel Servis, a.s. a Smartwings

Aktuality
PP Travel Service

PP Travel Service

7.5.2014

 

Jelikož společnost Travel Service, a.s. je hlavní charterovou společností pro domácí trh se zájezdy, dovolujeme si Vás upozornit na nové přepravní podmínky této společnosti a tedy i na nové přepravní podmínky lowcost letecké společnosti Smartwings, kterou Tavel Servise , a.s. provozuje.

Došlo  k několika málo úpravám, jako např. v pravidlech o používání elektronických přístrojů na palubě letedla, viz výtažek z podmínek níže..

Elektronická zařízení

Cestující je povinen za letu nepoužívat dopravcem stanovená přenosná elektronická zařízení, která svým provozem mohou negativně ovlivnit funkce a provoz elektronických přístrojů a zařízení letadla. Porušení tohoto zákazu může být trestáno pokutou až do výše 2.000,- EUR.
Přenosná elektronická zařízení, která mohou být používána během celého letu:
 Lékařské přístroje nutné k podpoře fyziologických funkcí (kardiostimulátory, naslouchadla)
 Elektronické hodinky
 Fotoaparáty
 Audio a video přehrávače
 CD, DVD, MP3 přehrávače
 Elektrické holicí strojky
 Přijímače GPS
 TV přijímače
 Radiové přijímače
 Kalkulátory
Přenosná elektronická zařízení, která mohou být používána pouze v režimu airplane/flight (mobilní připojení je vypnuto):
 Mobilní telefony
 Tablety
 Elektronické čtečky
 Přenosné elektronické hry
 Mobilní počítače
Přenosná elektronická zařízení, která nesmí být použita během celého letu:
 Elektronické cigarety
 Radiostanice, všechny druhy vysílačů, VHF skenery
 Hračky na dálkové ovládání nebo přijímače
 Jakékoliv zařízení s mobilním připojením
 Zařízení s laserovým paprskem/laserové ukazovátko
K použití ostatních přenosných elektronických zařízení je nutné získat souhlas posádky.

Pravidla pro přepravu zavazadel

Nezapsaná zavazadla
a) Cestující má právo si vzít na palubu letadla jedno nezapsané zavazadlo a předměty pro osobní užití. Zavazadlo může mít maximální hmotnost 5 kg a mít maximální délku 56 cm, maximální šířku 45 cm a maximální hloubku 25 cm, avšak součet všech tří rozměrů může být maximálně 115 cm včetně držadla a koleček.
b) Mezi předměty pro osobní užití řadíme:
 dámskou kabelku,
 kabát, šál nebo přikrývku,
 deštník nebo vycházkovou hůl,
 malý fotoaparát, kameru nebo dalekohled
 malý přenosný počítač,
 četbu na dobu letu,
 jídlo pro dítě na dobu letu,
 berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla),
 necertifikovanou dětskou autosedačku v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících,
 certifikovanou dětskou autosedačku v případě, že cestující má pro její umístění zakoupené zvláštní sedadlo.
c) Dopravce je oprávněn se přesvědčit o rozměrech nezapsaného zavazadla a celkové hmotnosti všech předmětů, které si cestující s sebou bere na palubu letadla.
d) Nezapsané zavazadlo se musí vejít pod sedadlo před cestujícím nebo do úložného prostoru v kabině nad sedadly cestujících. Předměty, které nesplňují podmínky pro nezapsané zavazadlo, budou dodatečně odbaveny jako zapsaná zavazadla. Z kapacitních důvodů mohou být nezapsaná zavazadla přepravována v zavazadlovém prostoru.
e) Dopravce nenese za případnou ztrátu, poškození či zničení nezapsaných zavazel a osobních věcí cestujícího odpovědnost, pokud ztráta, poškození či zničení nevzniklo z důvodu pochybení dopravce anebo jeho zaměstnanců či zástupců.
Zapsaná zavazadla
a) Za zavazadla, která cestující odevzdá dopravci k přepravě (zapsaná zavazadla), je cestujícímu jako potvrzení o převzetí vydán útržek zavazadlové přívěsky, který je cestující povinen uschovat pro případnou reklamaci. Dopravce neodpovídá za zavazadlo, které nebylo ihned po příletu vyzvednuto.
b) Zapsaná zavazadla se přepravují v nákladovém prostoru letadla a přepraví se zpravidla týmž letadlem jako cestující. Není-li taková přeprava možná, uskuteční se nejbližším možným spojením.
c) Každé zavazadlo před přijetím k přepravě musí být opatřeno vně i uvnitř jmenovkou se jménem cestujícího a jeho kontaktní adresou v místě pobytu (např. název a adresa hotelu, adresa trvalého pobytu apod.). Jméno uvedené na jmenovce musí souhlasit se jménem v letence a v cestovním dokladu. Zavazadla, včetně zavazadel s uzávěrem na zip, musí být uzavřena, aby během přepravy nedošlo k jejich otevření.
d) Každý cestující s nárokem na sedadlo v letadle má nárok na všech letech (kromě letů do/z USA) na bezplatnou přepravu zapsaných zavazadel o celkové hmotnosti maximálně:
 20 kg v přepravní třídě Business Class (C)
 15 kg v přepravní třídě Economy Class (Y)
e) Každý cestující s nárokem na sedadlo v letadle má nárok na všech letech do/z USA na bezplatnou přepravu jednoho kusu zapsaného zavazadla o celkové hmotnosti maximálně:
 20 kg v přepravní třídě Business Class (C)
 15 kg v přepravní třídě Economy Class (Y)
f) V případě přepravy dle článku 2.2 těchto podmínek (charterové lety) může být váhový limit dle čl. 11.3 d) upraven podmínkami uvedenými ve smlouvě o pronájmu. Objednavatel letu je v tomto případě povinen informovat cestujícího o stanoveném váhovém limitu.
g) V případě, že má cestující zakoupeno sedadlo navíc, váhový limit se mu navýší o povolený váhový limit vztahující se k takto zakoupenému sedadlu.
h) V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se společně, umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena společně na jednoho cestujícího.
i) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí v žádném případě překročit 32kg a zavazadlo musí splňovat následující rozměrová omezení: délka každé strany menší než 150 cm a součet všech tří stran menší než 250 cm.
j) Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie.
k) Cestující nesmí přepravovat v zapsaném zavazadle křehké věci (např. parfémy, toaletní vody, dioptrické a sluneční brýle, kontaktní čočky, lahve, sklo, porcelán, vodní dýmku) nebo předměty podléhající rychlé zkáze, léky, peníze, kreditní karty, cenné a umělecké předměty, šperky a předměty z drahých kovů, klíče, cenné papíry, akcie nebo dluhopisy, obchodní dokumenty, pasy či jiné identifikační doklady, nosiče dat, elektronické přístroje (walkman, CD přehrávač, fotoaparát, videokamera, MP3, mobilní telefon, přenosný počítač atd.) včetně příslušenství. Dopravce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození výše uvedených předmětů.
l) Zavazadly, za která dopravce nenese odpovědnost, jsou:
 špatně zabalená zavazadla,
 kola bez obalu,
 kočárky bez obalu nebo folie