Maximální hmotnost zavazadel u Emirates

Aktuality
Maximální hmotnost zavazadel u Emirates

Maximální hmotnost zavazadel u Emirates

9.6.2016

 

Letecká společnost Emirates upravuje maximální hmotnost přepravovaných (zapsaných) zavazadel.

S platností od 20.06.2016 dochází k úpravám maximální povolené hmotnosti odbavených zavazadel v Economy Class.

 

Emirates nabízí cestovatelům vždy služby odpovídající jejich cestovním potřebám. Proto nově zavádí možnost přepravovat až 35 kg odbavených zavazadel zdarma při zakoupení vyššího tarifu.

 

Přehled změn pro jednotlivé rezervační třídy:

 

     

 Economy Class Fare Brand

Datum vystavení letenky

Special

(RBD X, V)

Saver

(RBD T, L, Q)

Flex

(RBD U,B,M,W)

Flex Plus

(RBD R, E, Y)

Do 20.6.2016

30 kg

30 kg

30 kg

30 kg

Od 20.6.2016
(včetně)

20 kg

30 kg

30 kg

35 kg

      

     

Maximální povolená hmotnost odbavených zavazadel bude od 20.06.2016 odvozena od použitého tarifu a může se proto lišit např. při zpáteční cestě z destinace.
Tato informace bude zřetelně uvedena na letence cestujícího.

 

Maximální povolená hmotnost kabinových zavazadel zůstává beze změn.

 

Poznámka: Pro itineráře zahrnující jakoukoli destinaci v Severní nebo Jižní Americe platí jiná pravidla ohledně zavazadel: v případě Severní Ameriky si mohou cestující v Economy Class vzít dvě zavazadla, každé o hmotnosti do 23 kg; cestující ve First Class či Business Class pak mohou přepravovat dvě zavazadla, každé o hmotnosti až 32 kg. V případě Jižní Ameriky mohou cestující ve všech třídách přepravovat dvě zavazadla, každé o hmotnosti až 32 kg.

V souladu s IATA Dangerous Goods Regulations přepravuje společnost Emirates jako součást odbavených zavazadel předměty o max. délce 3m.

Pro letenky vystavené 15.11.2014 a později platí, že každé zavazadlo, u něhož je součet všech rozměrů větší než 3 m, musí být přepraveno výhradně jako cargo.