Informace o dopravě s RegioJetem

Aktuality
RegioJet

RegioJet

18.10.2016

 

Vážení cestovatelé,

níže naleznete novinky z dopravy společnosti RegioJet. Novinek je více, takže jsme vybrali jenom ty pro nás nejduležitější.

Autobusová doprava

1. Změna jízdního řádu na lince Praha – Znojmo a Praha – Jihlava – Brno

- od 1.10.2016 došlo ke změnám jízdního řádu na lince Praha – Znojmo a lince Praha –Jihlava – Brno s ohledem na změny jízdního řádu mezinárodní linky do Vídně

2. linka Praha – Znojmo

- počet spojů stejný, časové posuny spojů

3. linka Praha – Jihlava – Brno

- upraveny časy, spoje

Jízdní řády naleznete na stránkách RegioJetu nebo u nás v agentuře.

Vlaková doprava

1. Došlo k úpravě smluvních a přepravních podmínek VLAKOVÝCH LINEK

Změnilo se následující:

článek X, bod 1.1 – úprava nároku na kompenzaci

V případě technické závady na vlakové soupravě RegioJet, která bude příčinou zpoždění vlaku nebo zpoždění z provozních důvodů ze strany RegioJetu, má cestující nárok na kompenzaci:
- při zpoždění 31 až 60 minut ve výši 10% zaplacené ceny jízdenky,
- při zpoždění 61-120 minut ve výši 50% zaplacené ceny jízdenky,
- při zpoždění nad 120 minut ve výši 100% zaplacené ceny jízdenky

článek IV, bod 13 – přidána informace o zákazu kouření elektronické cigarety

Cestující je při přepravě povinen dbát o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid nebo působit rušivě na posádku při výkonu služby nebo na ostatní cestující. Cestujícímu není k přepravě zejména dovoleno:
- otvírat za jízdy vnější dveře
- vyhazovat za jízdy z vlaku předměty nebo nechat vyčnívat předměty ven
- vystupovat nebo nastupovat za jízdy do vlaku nebo se z vlaku vyklánět
- bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vlaku
- kouřit ve vlaku a to ani elektronickou cigaretu
- používat zákonem zakázané omamné či psychotropní látky
- znečišťovat nebo poškozovat vlak
- vstupovat do prostor určených výhradně pro palubní personál vlaku
- zneužívat záchranné či evakuační prvky, umístěné ve vlaku (zařízení únikového východu,
hasicí přístroje, záchranné brzdy, nouzové otevírání dveří apod.)

článek III, bod 9, 10 – informace o klidové zóně Astra

Cena za jízdenku zakoupenou přímo ve vlaku se řídí ceníkem dopravce. Dopravce má právo určit si cenu pro nákup jízdenky ve vlaku dle interních pravidel.
Dopravce má právo nepřijmout do přepravy cestujícího pod vlivem omamných látek jako je alkohol, drogy atd.
Cestující bere na vědomí, že ve velkoprostorovém voze (řazený pod číslem 1) je klidová zóna a je tu poskytován omezený servis.