Benefity na dovolenou

benefity na dovolenou

U nás můžete uplatnit benefity od Vašeho zaměstnavatele

Přijímáme poukázky a benefity od společností:

SODEXO
CHEQUE DEJENEUR
BENEFIT-PLUS
EDENRED

Poukázky Sodexo (www.sodexo.cz)

 • akceptujeme poukázky HOLIDAY PASS, FLEXI PASS, DÁRKOVÝ POUKAZ
 • poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů (včetně First moment a Last minute zájezdů) do výše 12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50 % ze základní ceny zájezdu na jednu cestovní smlouvu
 • není možná kombinace plateb těchto poukázek a poukázek zaplacených pomocí benefitů
 • tyto poukázky není možné přijmout na smlouvu, kde je dítě nebo osoba zdarma
 • poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě (nevracíme na ně peníze)
 • poukázky je možné uplatnit pouze do data, které je na nich vyznačeno
 • poukázky nelze měnit za hotovost, a to ani v případě, že dojde ke stornu pobytu nebo zájezdu; v takovém případě bude zaplacená částka, po odečtení případných stornopoplatků, převedena na pobyt či zájezd v jiném termínu na základě volby uživatele poukázek při dodržení zákonných podmínek; nebude-li uživatel poukázky souhlasit s převedením na pobyt či zájezd v jiném termínu, propadá tato částka ve prospěch cestovní agentury/kanceláře.
 • v případě vytištění doplňujících informací na poukázce (např. omezení, že je může použít jen konkrétní zákazník) je třeba je respektovat
 • platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek (pokud budete chtít uplatňovat poukázky až na doplatek, musí to být napsané v pozn. před podpisem smlouvy, zpětná oprava sml. není možná)
 • jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku - rozdílu mezi základní cenou zájezdu a platbou v poukázkách; lze tedy poskytnout veškeré slevy uvedené v katalogu (za včasný nákup, klientské slevy, atd.); nelze poskytnout slevy firemní
 

Poukázky Le Cheque Dejeuner (www.seky.cz)

 • akceptujeme poukázky UNIŠEK+, ŠEK DOVOLENÁ
 • poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů (včetně First moment a Last minute zájezdů) do výše 15.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50 % ze základní ceny zájezdu na jednu cestovní smlouvu
 • není možná kombinace plateb těchto poukázek a poukázek zaplacených pomocí benefitů
 • tyto poukázky není možné přijmout na smlouvu, kde je dítě nebo osoba zdarma
 • poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě (nevracíme na ně peníze)
 • poukázky je možné uplatnit pouze do data, které je na nich vyznačeno
 • poukázky nelze měnit za hotovost, a to ani v případě, že dojde ke stornu pobytu nebo zájezdu; v takovém případě bude zaplacená částka, po odečtení případných stornopoplatků, převedena na pobyt či zájezd v jiném termínu na základě volby uživatele poukázek při dodržení zákonných podmínek; nebude-li uživatel poukázky souhlasit s převedením na pobyt či zájezd v jiném termínu, propadá tato částka ve prospěch cestovní agentury/kanceláře.
 • v případě vytištění doplňujících informací na poukázce (např. omezení, že je může použít jen konkrétní zákazník) je třeba je respektovat
 • platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek (pokud budete chtít uplatňovat poukázky až na doplatek, musí to být napsané v pozn. před podpisem smlouvy, zpětná oprava sml. není možná)
 • jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku - rozdílu mezi základní cenou zájezdu a platbou v poukázkách; lze tedy poskytnout veškeré slevy uvedené v katalogu (za včasný nákup, klientské slevy, atd.); nelze poskytnout slevy firemní
 

Benefit-plus (www.benefit-plus.eu)

 • akceptujeme platbu za zájezd prostřednictvím účtu benefit-plus do výše 20.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50 % ze základní ceny zájezdu na jednu cestovní smlouvu
 

Benefity (www.benefity.cz/cz/)

Postup autorizace

 • Autorizace prostřednictvím internetu

1. Poskytovatel se přihlásí do internetové aplikace BENEFITY na www.benefity.cz
2. Do pole určeného pro registraci uživatele aplikace BENEFITY zadá uživatelské jméno (6-ti nebo 9-ti místné číslo obchodního místa) a heslo.
3. Po úspěšném přihlášení se automaticky zobrazí autorizační tabulka, která slouží k přímé autorizaci klienta společnosti BENEFITY. Číslo obchodního místa a skupina benefitů je přednastavena.
4. Poskytovatel vyplní číslo účtu klienta (10-ti místné číslo plastové identifikační karty klienta společnosti BENEFITY).
5. Následně požádá klienta společnosti BENEFITY o sdělení 2 číslic z jeho 10-ti místného PIN kódu, která náhodně vygeneruje systém aplikace BENEFITY. Poskytovatel není oprávněn žádat od klienta sdělení celého PINu!!!
6. Vyplní „Částku k autorizaci“ v korunách a „Celkovou částku“ v korunách.
7. Stiskne tlačítko AUTORIZOVAT.
Při problému s autorizací může poskytovatel kontaktovat HELP LINE BENEFITY +420 1212, která je k dispozici NON STOP.

 • Autorizace prostřednictvím HELP LINE BENEFITY +420 1212

K této autorizaci se využívá HELP LINE BENEFITY s nepřetržitým provozem na čísle +420 1212 (jedná se o asistenční linku zpoplatněnou dle tarifu operátora).
1. Poskytovatel zavolá na telefonní číslo +420 1212.
2. Pomocí tónové volby zvolí HELP LINE BENEFITY a dále pak AUTORIZACI.
3. Po přihlášení operátora nahlásí poskytovatel číslo obchodního místa a postupuje dle instrukcí operátora, tzn. nahlásí potřebné údaje k autorizaci klienta společnosti BENEFITY – viz bod 4. – 6. výše uvedený.
4. Po schválení autorizace operátor nahlásí poskytovateli autorizační kód.
V případě zamítnutí autorizace je poskytovateli operátorem HELP LINE BENEFITY sdělen důvod zamítnutí autorizace. Tento důvod zamítnutí je poskytovatel povinen sdělit klientovi společnosti BENEFITY. Poskytovatel se na základě sdělených informací od operátora domluví s klientem o možnosti aktualizace potřebných údajů. Na základě tohoto provede operátor novou autorizaci. V žádném případě poskytovatel nesděluje sám další vysvětlení klientovi společnosti BENEFITY. Klient společnosti BENEFITY má možnost řešit případnou reklamaci na zamítnutí transakce prostřednictvím elektronického formuláře v aplikaci BENEFITY.