Dárkový poukaz na dovolenou

Dárkový poukaz na dovolenou

Uvažujete o volbě dárku pro své milé, přátele či obchodní partnery?

Zkuste je potěšit dárkovým poukazem na dovolenou.

Jsme si vědomi, že vybrat ten nejvhodnější dárek může být někdy velmi náročné. S dárkovým poukazem potěšíte snad každého. Dárkové poukazy lze uplatnit na nákup zájezdu s vlastní, autobusovou nebo leteckou dopravou.

Nabízíme Vám dárkové poukazy v hodnotě 10 000, 5 000, 3 000 a 1 000,- Kč v 7 různých variantách.

 

TIP: Benefity v podobě flexi pasů, benefit plus a dalších, lze použít při platbě za poukaz.

Podmínky uplatnění poukázek :

  • dárkový poukaz lze uplatnit pouze u cestovní agentury (CA) Euroturist k poskytnutí slevy při nákupu zájezdu, a to ve výši hodnoty uvedené na líci poukazu
  • platný poukaz je opatřen číslem, datumem splatnosti a razítkem s podpisem na druhé straně poukazu
  • benefit poukázkou Sodexo, Cheque Dejeneur, Benefit Plus a Edenred lze zaplatit maximálně 50% z hodnoty dárkového poukazu, není-li jiné zvýhodnění nákupu dárkového poukazu
  • poukaz není cenným papírem
  • poukaz může uplatnit pouze jeho oprávněný držitel, a to pro jednorázovou úhradu
  • nedoplatek je nutno uhradit v penězích, přeplatek se nevrací
  • po uplynutí doby platnosti poukazu je osoba, která prokáže, že uhradila ve prospěch CA Euroturist, hodnotu poukazu, oprávněna žádat o vrácení uhrazených prostředků snížených o manipulační poplatek, který činí 10% z hodnoty všech vrácených poukazů
  • ztrátu či odcizení poukazu nechť jeho držitel ve vlastním zájmu neprodleně oznámí CA Euroturist
  • zájezd je možné zaplatit dárkovými poukazy do maximální výše 10 000,- Kč na smlouvu (po domluvě lze tuto částku překročit)

 

Dárkové poukazy