Obchodní podmínky Euroturist

Obchodní podmínky

Úvod

  • Cestovní agentura Euroturist ( dále jen CA ) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří ( dále jen CK ), se kterými má řádně uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. Všechny CK, nabízené naší agenturou, jsou řádně pojištěny proti úpadku. Informaci o pořádající CK lze najít v záložce INFORMACE u konkrétního zájezdu dole na konci textu. CA nabízí zájezdy evropských CK za stejných podmínek a cen jako u pořádajících CK.

Objednávka

  • Každý návštěvník portálu euroturist.cz, může udělat libovolný počet nezávazných požadavků na rezervace zájezdů. CA vyřizuje objednávky v došlém pořadí, pokud zákazník neurčí jinak. CA si vyhrazuje právo na případné změny v nabídce zájezdů, z důvodu nepřesného zadání do databáze zájezdů. CA si vyhrazuje právo odmítnout požadavky na rezervaci, které neobsahují správné tel. číslo, jsou rozporuplné či neúplné nebo pokud nelze klienta na uvedených kontaktech zastihnout během pracovní doby CA Euroturist.

Rezervace

  • Po přijetí požadavku na rezervaci zájezdu, ověří CA dostupnost zájezdu, definovaného klientem. V případě úspěšné rezervace, je klient telefonicky a elektronickou poštou informován referentem CA. Po dohodě je klientovy poslána smlouva o zájezdu ( e-mailem nebo osobně v agentuře ) spolu s pokyny pro úhradu zájezdu a dalšími dokumenty, jako jsou obchodní podmínky CK a pojistka proti úpadku CK. V případě cestovního pojištění dostane zákazník kartu pojištěnce a všeobecné podmínky dané pojišťovny. Dále je klient informován o době, do kdy je potřeba vyřídit smlouvu o zájezdu a platbu do vypršení rezervace.

Smlouva o zájezdu

  • Po dohodě s klientem, je mu poslána smlouva o zájezdu spolu se smluvními podmínkami pořádající CK a pokyny k vyřízení rezervace. Klient řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu o zájezdu zašle zpět do CA, v co možná nejkratší době. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. Smlouva o zájezdu zaslaná e-mailem má stejnou platnost jako originál.

Platba zájezdu

  • U zájezdů s odletem více jak měsíc po datumu rezervace, požadují CK zpravidla 50% z ceny zájezdu a doplatek 45 – 30 dní před začátkem dovolené. U zájezdů s kratším termínem odletu hradí klient 100 % z ceny zájezdu. Platbu klient provede pokladní složenkou na účet CA v příslušné bance nebo v kanceláři CA. Pokladní složenka slouží klientovi jako doklad o zaplacení zájezdu. U zájezdů s nutností zpětného ověření dostupnosti v té dané destinaci, požaduje CA zálohu ve výši 100% z ceny zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení tzv. "last minute" zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, ze cestovní kancelář pořádající daný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se smlouva o zájezdu nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Pokyny na cestu a letenky

  • Potřebné dokumenty (vouchery, letenky apod.) zasílá na adresu klienta CA nebo pořádající CK zpravidla 7 dní před odletem.

Storno podmínky

  • Storno podmínky se vždy řídí podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd objednán. Storno podmínky nabývají účinnosti podpisem smlouvy či úhradou zálohy. Benefity ani dárkové poukazy se v penězích nevracejí. Případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a storno fakturou pořádající CK se vrací ve formě dárkového poukazu CA Euroturist v hodnotě maximálně stejné, v které byli použity.

Reklamace

  • Reklamace k zájezdu je potřeba dodat písemně na adresu CA nebo pořádající CK, spolu s reklamačním protokolem z místa pobytu, potvrzeným delegátem CK, případně fotografie a to nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu. CA tuto reklamaci posílá do CK, která je povinna se k ní ve stanovené lhůtě vyjádřit. CA nezodpovídá za služby poskytované CK a nemůže reklamace vyřizovat, ale pomůže zákazníkovi s podáním reklamace.

Ochrana osobních údajů

  • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem domeny euroturist.cz. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.