Cestovní pojištění Allianz
 léčebné výlohy v zahraničí limity pojistného plnění
 ambulantní lékařské ošetření  bez limitu
 léky a další zdravotnický materiál  bez limitu
 hospitalizace včetně dopravy do nemocnice  bez limitu
 léčba, diagnostika a operace  bez limitu
 převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR  bez limitu
 výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného  bez limitu
 akutní zubní ošetření  10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
 výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného  max. 5 dní/2000 Kč den
 pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v  zahraničí)  1 500 000 Kč
 repatriace související s terorismem  1 500 000 Kč

 

 úrazové pojištěnípojistná částka
 smrt následkem úrazu 200 000 Kč
 trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
 denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100 Kč na den

 

 pojištění zavazadellimity pojistného plnění a pojistné částky
 všechny škody na zavazadlech pojištěného 20 000 Kč
 škoda na jedné věci 10 000 Kč
 všechny škody na cennostech 10 000 Kč
 na jednu cennost 5 000 Kč
 všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč
 na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
 na zpoždění letu od 7. hodiny 5 000 Kč
 na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 5 000 Kč
 pronájem náhradního sportovního vybavení 5 000 Kč

 

 pojištění odpovědnosti za škodulimity pojistného plněnílimit na všechny pojistné události
 za škody na zdraví nebo usmrcením 2 000 000 Kč 10 000 000 Kč
 za škody na jedné věci 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč
 následné škody 100 000 Kč 500 000 Kč
 škody způsobené psem nebo kočkou na  zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč 100 000 Kč

 

 doplňkové asistenční službylimity pojistného plnění
 doplňkové asistenční služby 35 000 Kč
 právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
 ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč
 základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč

 

 Pojištění stornovacích poplatků20 000 Kč
 Spoluúčast 20 %