Vízový servis

Vízový servis

Zajišťujeme vízový servis pro soukromé a obchodní cesty.

V seznamu níže najdete nejnavštěvovanější státy s vízovou povinností. Co potřebujete k vyřízení viza se dozvíte po kliknutí na vybraný stát. Neváhejte nás kontaktovat a vše za Vás vyřídíme. Ceny za vyřízení viza jsou smluvní a řešíme je individuálně.

AUSTRÁLIE | ČÍNA | INDIE | JAMAJKA | KANADA | KUBA | RUSKO | SAE | SENEGAL | THAJSKO | USA

Formulář se načítá...
 

Austrálie

O australská turistická víza lze žádat:

1) prostřednictvím internetu
2) prostřednictvím cestovní kanceláře/agentury v ČR
3) prostřednictvím australského velvyslanectví
4) prostřednictvím migračního agenta v Austrálii

 

1) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím internetu
Většina druhů víz lze na internetu vyřídit včetně prodloužení pobytu v Austrálii. Informace o veškerých typech a způsobech získání australských víz lze nalézt na stránkách australského Ministerstva imigrace a občanství (Department of Immigration and Citizenship) www.immi.gov.au resp. www.diac.gov.au v sekci „Visas & Immigration“. Víza turistická a za účelem krátkodobé obchodní cesty jsou bezplatná. Ostatní druhy víz jsou většinou zpoplatněna. Platbu za víza lze provést platební nebo kreditní kartou. Žadatel po vyplnění elektronického dotazníku vyčká na udělení souhlasu, který mu je doručen emailem během několika hodin. Pokud si nejste jisti, které vízum na Vaši cestu potřebujete, navštivte stránky (Visa wizard) na www.immi.gov.au/visawizard.

Prostřednictvím internetu lze vyřídit následující skupiny víz:
  a) víza za účelem krátkodobých turistických a obchodních cest
  b) studentská víza
  c) pracovní víza
  d) žádosti o trvalý pobyt
 

Víza za účelem krátkodobých turistických a obchodních cest
System eVisitors lze využít pro krátkodobé turistické a obchodní cesty na max 3 měsíce pobytu v Austrálii. Žádost se podává mimo Austrálii, žadatel nesmí trpět tuberkulózou a musí mít čistý trestní rejstřík. Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštěvovat Austrálii během jednoho roku přičemž každý pobyt může být maximálně 3 měsíce. Během pobytu není dovoleno pracovat. Studium je povoleno po dobu maximálně 3 měsíců. Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně jednoho dne.
Systém eVisitor lze nalézt na www.immi.gov.au/visitors/tourist/evisitor/index.htm. Žádost o vízum můžete podat na www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm. Rovněž elektronicky lze sledovat stav vyřizování žádosti na adrese https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa

Pro turistické či obchodní cesty, jejichž délka přesáhne 3 měsíce, lze použít systém e676.
Pomocí tohoto systému lze požádat o vízum k pobytu do maximálně 12 měsíců či prodloužit již existující vízum vydané tímto systémem. Základními podmínkami pro použití tohoto systému jsou turistický nebo obchodní účel cesty do Austrálie, žadatel musí žádost podávat mimo i v Austrálii, žadatel musím být v dobrém zdravotním stavu, musí být schopen doložit dostatek finančních prostředků na pobyt a musí mít čistý trestní rejstřík.
Po splnění těchto podmínek bude moci žadatel navštívit Austrálii na maximálně 12 měsíců. Během pobytu nesmí žadatel pracovat, ale může studovat po dobu maximálně 3 měsíců. Doba vyřízení žádosti o vízum (tj. doba do doručení elektronického víza e-mailem) se pohybuje od několika hodin do přibližně jednoho dne.

Australské orgány v některých případech vyžadují předložení dalších dokladů, což dobu vyřízení víza prodlužuje. Typickými příklady jsou:
 • žadatelé mladší 18 let (požadován notářsky ověřený rodný list, souhlas rodičů a kopie cestovního pasu či OP rodičů)
 • žadatelé starší 70 let (požadováno potvrzení od smluvního lékaře a pojištění léčebných výloh)

Informace a přístup k vízovému systému e676-autogrant lze nalézt na www.immi.gov.au/visitors/tourist/676/index.htm. Žádost o vízum můžete podat na www.immi.gov.au/e_visa/e676.htm. Rovněž elektronicky lze sledovat stav vyřizování žádosti na adrese https://www.ecom.immi.gov.au/inquiry/query/query.do?action=eVisa.
V této souvislosti upozorňujeme, že systém Electronic Travel Authority (ETA), který je k dispozici na jiném odkazu stránky www.immi.gov.au, se nevztahuje na občany ČR.

 

Studentská víza
Informace o možnostech vyřízení studentských víz lze nalézt na www.immi.gov.au/students/students/chooser/index.htm. Studentské vízum včetně ubytování a studijního pobytu Vám zařídíme v agentuře Euroturist.

 

Pracovní víza
Informace o možnostech vyřízení pracovních víz lze nalézt na www.immi.gov.au/skilled/index.htm. Problematika pracovních víz je závislá na individuálních aspektech žádosti a z tohoto důvodu doporučujeme vyřizovat tyto žádosti prostřednictvím zaměstnavatele v Austrálii, prostřednictvím naší agentury nebo migračních agentů v Austrálii.

 

Žádosti o trvalý pobyt
Informace o možnostech získání přechodného či trvalého pobytu v Austrálii naleznete na www.immi.gov.au/migrants/index.htm.

 

2) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím cestovní kanceláře/agentury v ČR
Veškeré typy víz Vám můžeme zařídit, stačí nás kontaktovat.

 

3) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím australského velvyslanectví
Nadále je možné žádat o vízum na australském velvyslanectví ve Vídni - adresa: Mattiellstrasse 2-4, 1040 Wien; telefon: +43(0)1-506740; fax: +43(0)1-5041178; e-mail: austemb@aon.at; www.australian-embassy.at, nebo na jiném zastupitelském úřadě Austrálie ve světě.
U žádostí zaslaných v papírové podobě je vybírán poplatek (např. 75,- AUD u turistického víza).

TRANZITNÍ VÍZA
Tranzitní vízum se nevyžaduje, pokud má občan ČR zajištěnou letenku pro odlet z Austrálie, neopustí tranzitní prostor letiště, jeho odlet se uskuteční do osmi hodin po příletu a má doklady požadované pro vstup do cílové země.
Vízová povinnost při tranzitu přes Austrálii do třetích zemí však zůstává v platnosti, pokud délka pobytu v tranzitním prostoru letiště překročí osmihodinový limit. Tranzitní vízum opravňuje žadatele k pobytu v Austrálii po dobu nepřesahující 72 hodin a je udělováno bezplatně.
Dle informací poskytnutých ministerstvem imigrace a občanství nelze o tranzitní vízum požádat elektronickou cestou. Ze stránky www.immi.gov.au/allforms/pdf/876.pdf je možné stáhnout formulář č.876, podat ho je však možné pouze na některém australském velvyslanectví nebo konzulátu, případně v cestovní agentuře. Další možností je požádat o klasické turistické vízum prostřednictvím internetu.

 

4) Podání žádosti a udělení víza prostřednictvím migračního agenta v Austrálii
O vízum lze rovněž požádat prostřednictvím specializovaných a akreditovaných migračních agentů. Údaje o všech registrovaných migračních agentech lze nalézt na www.themara.com.au (na levé straně Register of Agents).

REGISTRACE, PŘIHLAŠOVACÍ I POVINNOST
Obecná přihlašovací povinnost neexistuje.
Registrace turistů, vstupujících na území Austrálie, probíhá po příletu. Úředník DIaC registruje návštěvníky po vyplnění formuláře Incoming Passenger Card, v němž každý turista uvádí kromě osobních údajů rovněž místo pobytu v Austrálii a předpokládanou délku pobytu. 

Nabídka zájezdů do Austrálie    

 

Čína

Čínská lidová republika vydává několik druhů víz, v závislosti na způsobu dopravy a účelu cesty do země.
Nejčastěji vydávané vízum je turistické.
Dokumenty potřebné k získání turistického víza:

 • originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum
 • žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum
 • fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář
 • u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)
 • vytištěná elektronická letenka nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení.)
 • turistika: detailní itinerář cesty po Číně (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování)
 • návštěva přátel: zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující mj. její kontaktní informace. Pokud je kontaktní osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu či pasu; pokud je kontaktní osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a kopii jeho platného víza/povolení k pobytu v ČLR
 • rezervace ubytování (případně zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující informace o zajištěném ubytování)
 • cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně
 • výpis z vlastního účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD na den pobytu v Číně na osobu)
 • pracující: potvrzení o zaměstnání + souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené; OSVČ: aktuální výpis z živnostenského rejstříku; studenti: potvrzení o studiu
 • nezletilí: souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny obsahující také prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)
 • cestování do Tibetu a Xinjiangu je možné pouze v rámci skupinvé návštěvy organizované čínskou cestovní konceláří. Při žádosti o vízum je třeba předložit oficiální pozvání "Invitation Letter for Tourist" nebo "Invitation Letter for Tourist Group
Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty.
Typy víz a dokumenty potřebné pro získání víza do Číny.
V případě, že máte koupený zájezd do Číny, tak za Vás vízum vyřídí agentura nebo pořádající CK.

 

 

Indie

Od 19.11.2012 akceptuje indické velvyslanectví pouze online žádosti o vízum.
Vytisknutá žádost, fotka (50mmx50mm) a kopie dalších dokumentů (dle typu víza) včetně originálů se podávají od pondělí do pátku od 9:30 - 12:00 hodin na indickém velvyslanectví.
Informace pro žadatele o vízum:

Nabídka zájezdů do Indie.
 

Jamajka

Čeští turisté potřebují víza, avšak Česká republika má s Jamajkou dohodu o usnadněném přístupu k procesu vyřízení víza.
Víza lze vyřídit v Praze za poplatek 55,- euro, v Berlíně na ambasádě za 45,-euro a nebo po příletu na Jamajku, kde vyřízení víza stojí 20,- USD.
Ambasáda v Berlíně.

Zájezdy na Jamajku
 

Kanada

Důležité oznámení:

Od 15.3.2016 zavádí Kanada elektronická víza Electronic Travel Authorization (eTA) pro cestující do Kanada včetně tranzitních vstupů.

ETA se netýká pouze US občanů a cizinců s platnými vízy. Adersa pro vyřízení ETA je www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp

 

Kuba

Turistická karta
Čeští turisté nepotřebují k vycestování na Kubu vízum, pokud je účel cesty turismus.
Je ale potřeba mít turistickou kartu, kterou musí mít turista už v době příletu na Kubu.
Karta Vás opravňuje k 30 ti dennímu pobytu na Kubě. Pobyt lze za poplatek 25,- USD prodloužit o dalších 30 dnů.
Dokumenty potřebné pro turistickou kartu:

 • platný pas
 • letenku
 • potvrzení o zaplacení poplatku

Webové stránky ambasády Kuby

.

V případě, že cestujete na dovolenou na Kubu s cestovní kanceláří, vyřídí za Vás turistickou kartu cestovní kancelář.

V ostatních případech (novinářské, obchodní a jiné vízum) je potřeba si zažádat o vízum.

 

Rusko

Turistické vízum:

 • originál cestovního pasu platný min. 6 měsíců po plánovaném odjezdu z Ruska. Pas musí mít nejméně jednu volnou dvojstránku, tzn. bez jakýchkoliv razítek nebo víz.
 • 1x barevná průkazová fotografie 3,5 x 4,5 cm
 • 1x vízová anketa Ruské federace, vytisknout a pouze podepsat ČERNÝM perem/propiskou
 • kopii cestovního pojištění pro cestu do Ruska nebo kopii vaší embosované platební karty (přední strana)
 • kopii dvojstránky cestovního pasu s fotografií (možno odeslat i emailem)
 • uhradit fakturu - daňový doklad, který obdržíte e-mailem
Všechny typy víza za Vás rádi vyřídíme, včetně zvacího dopisu.
Název službyCelková doba vyřízení žádostiCena včetně DPH
jeden (1) vstup – platnost 30 dní 14 pracovních dní 1.650 Kč  
jeden (1) vstup – platnost 30 dní 7 pracovních dní 1.850 Kč  
jeden (1) vstup – platnost 30 dní 3 pracovní dny 2.850 Kč  
Pokud jste si např. koupili poznávací zájezd do Ruskado Petrohradu, vyřídí za Vás vízum cestovní agentura.
 

SAE

Občani ČR mohou od 22.3.2014 cestovat do Spojených arabských emirátu až na 30 dní bez nutnosti si zařídit vízum. Turistické vízum (tzv. upon arrival visa) na 30 dní obdrží cestovatelé po příletu na letiště zdarma.
Cestuje-li dítě do 18 let s rodičem jiného jména, je nutné doložit kopii rodného listu dítěte v angličtině.
Cestuje-li dítě do 18 let s prarodiči nebo jinými osobami, je nutné doložit podepsané prohlášení jednoho z rodičů, že s danou osobou může cestovat (souhlas rodiče v angličtině s uvedením tel. čísla).
Cestuje-li svobodná žena do 30 let, platí následující podmínky: do 18 let je potřeba souhlas rodičů jako u dětí, od 18 let není souhlas vyžadován.
Při cestách do SAE je dále vyžadováno cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu.

Ostatní důvody pro cestování do SAE jsou i nadále podmíněné vyřízením víza.

Platnost pasu musí být minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu, tedy na tzv. rychlopasy není možné do Spojených arabských emirátů cestovat.

Turistické vízum je platné 60 dní před vstupem na dobu 30 dní pobytu v SAE. Lze prodloužit jednou o 30 dní.
 

Senegal

O vízum do Senegalu lze zažádat na Velvyslanectví v Berlíně nebo online.

Doba vyřizování víza je 48 hodin.
Je nutná přítomnost žadatele. Otisky prstů jsou povinnost pro všechny - s výjimkou pro děti do 12 let, ale musí být také přítomny.

Seznam dokumentů, které mají být předloženy:
1) originál dokladu o zaplacení vízového poplatku (50,- EUR)
2) formulář žádosti o vízum (řádně vyplněný a podepsaný)
3) 1 pasovou fotografii
4) pas (platný po dobu alespoň 6 měsíců) + kopie prvních 5 stránek
5) letenka nebo podrobné potvrzení rezervace letu
6) potvrzení rezervace nebo ubytování
7) ověřeně podepsanou letenku od otce nebo matky samostatně cestujícího dítěte nebo potvrzení pro doprovodnou osobu dítěte.
 

Sri Lanka

Od 1.1.2012 se podává žádost o víza online na portálu Electronic Travel Authorization ETA (www.eta.gov.lk). Vízum stojí 20,- USD a 25,-USD na letišti na v Colombu (platí pro 1 až 2 vstupy). Děti do 12 let jsou zdarma.
Po příletu na Sri Lanku musíte mít:

  • pas s platností minimálně 3 měsíce od data vstupu
  • zpáteční letenku
  • odsouhlasenou ETA registraci
  • dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu (cca 30,-USD na osobu a den)
Platnost registrace je na 3 měsíce od vystavení na pobyt do 30 dnů s možností prodloužení na místě až na 6 měsíců.

 

 

Thajsko

Do 30 dnů pobytu v Thajsku není potřeba turistické vízum. V ostatních případech je vyžadováno vstupní vízum. Pas musí být platný minimálně 6 měsíců po návratu z dovolené z Thajska. V případě vstupu do Thajska přes hraniční přechody ze sousedících zemí (Kambodža, Laos, Myanmar, Malajsie) je bezvízový turistický pobyt povolen na dobu 15 dnů.
Velvyslanectví Thajského království v Praze
Turistické víza lze prodloužit na imigračním úřadě v Thajsku o 30 dnů (maximální doba pobytu 90 dnů).

 

USA

V současné době můžete cestovat do USA na víza a nebo bez víz v rámci bezvízového styku (Visa Waiver Program) ESTA.

Víza do USA

 • nutné podání žádosti na ambasádě (možný pohovor)
 • poplatek od 160,- USD
 • platnost až 10 let (možné cestovat opakovaně)

ESTA - Bezvízový styk

 • poplatek 14,- USD
 • cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji, v ČR vydáván od 1.9.2006
 • maximální délka pobytu 3 měsíce
 • registrace minimálně 72 hodin před začátkem cesty
 • platnost 2 roky (možné cestovat opakovaně)

Poplatek za vyřízení ESTA registrace od Euroturist agentury je 500,- CZK. Poplatek za klasická turistická viza do USA je 1000,- CZK. U business a pracovních víz se poplatek určuje individuálně.

Pokud máte biometrický nebo nebiometrický pas (STARÝ PAS VYDANÝ před 1.9.2006) a v něm americká víza  můžete cestovat do konce platnosti víz nebo pasu. Pokud máte platný pas a platné vízum do USA, NEREGISTRUJTE SE  do formuláře programu ESTA. ESTA víza USA - bezvízový styk a víza do USA platí  souběžně, je jen na vás pro jaký způsob cestování se rozhodnete.
Pokud jste ale již USA navštívili a přesáhli určenou dobu pobytu, žádejte rovnou o klasická víza, ESTA Vám bude totiž zamítnuta. Poplatek u zamítnutých registrací ESTA je 4,- USD.

Formulář ESTA USA - ONLINE ŽÁDOST (https://esta.cbp.dhs.gov/esta)